sdfsdfs

Önümler

Speokary tizlikli 150 Mbit / s LTE ykjam Wi-Fi nokady Router M603

Gysga düşündiriş:

● Speokary tizlikli 150Mbit / sek LTE ykjam Wi-Fi nokady Router M603

G 4G LTE 150 Mbit / s çenli göçürip almak we 50 Mbit / s ýüklemek tizligi bilen goldanýar

10 Birikdirýän 10-a çenli enjamy goldaýar

● usefulhli peýdaly maglumatlar ekrany görkezýär

8 sagada çenli işlemek üçin 2100 mAh batareýa

32 32 Gb goşmaça ammar üçin mikro SD kart ýeri bilen enjamlaşdyryldy

Global Global ýygylygy özleşdirmegi goldaýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1-banner

“Wi-Fi” dünýäsini dörediň

M603A güýçlendirilen sazlaşykly 4G / 3G torlaryna aňsat girmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, doly FDD-LTE we TDD-LTE goldawy ýolda ýokary tizlikli LTE birikmek tejribesini üpjün edýär, Wi-Fi-yňyzy dünýäniň islendik ýerinde alyp bilersiňiz.

Has çalt birikdirilen CAT4 standart çipleri

Iň soňky nesil 4G LTE ulgamy bilen, 150 Mbit / s göçürip almak tizligi ZTE7520V3T hökmany çip tizligi.Speedokary tizlikli wifi bilen HD filmlerini bökdençsiz lezzet alyp bilersiňiz, faýllary sekuntda göçürip alyp bilersiňiz we düşnüksiz wideo söhbet edip bilersiňiz.

附图 2+ 芯片 提 现
附图 4+ 卡座 展示

Diňe iki ädim bilen konfigurasiýa

SIM karta salyň we güýç düwmesine basyň, bu wifi birikdirmek üçin zerur ädimleriň hemmesi.Siziň ýokary tizlikli 4G nokadyňyz ýarym minudyň içinde işe başlar.

* Mikro SIM karta aýratyn satylýar.

Kompýuteriňize üýtgeşik ulgam

Kompýuteriňizi M603 bilen birleşdirýän gaplanan USB kabeli bilen, kompýuteriňiz awtomatiki usulda draýwer gurandan soň, iş stoluňyzdaky kompýuteriňize ýörite ulgamdan lezzet alyp bilersiňiz.

附图 3+ 细节 接口 展示
附图 5+ 连接 10 人

Bir wagtyň özünde 10-a çenli enjam üçin internete giriş

Baglaň we oýnaň, ýolda ygtybarly şahsy WiFi nokadyny döretmek üçin diňe 4G SIM karta salyň.4G / 3G birikmesini 10-a çenli WiFi mümkinçilikli enjam - planşetler, jübi telefonlary, noutbuklar, oýun konsollary we başgalar bilen paýlaşyň

8+ sagat işlemek bilen günüň dowamynda güýç

M603 8 sagat we doly güýji bilen 96 sagat garaşmak üçin işläp biler, M603 2100mAh batareýany goldaýar.4G paýlaşmak üçin tükeniksiz noutbugy, göçme güýçlendirijini ýa-da adapteri birikdirip, gaplanan USB kabeli arkaly zarýad alyp bilersiňiz.

* Batareýanyň ömri daşky gurşaw şertlerine görä üýtgäp biler.

附图 6+ 电池 容量

Howa nirede, wifi nirede

Has gowy zat barmy?elbetde!Wi Fi-ny täzeden giňeldip biler.Günde balkonda aýdym diňleseňizem ýa-da otagda ýaşasaňyzam, ajaýyp jaýyň her künjegine ýaýramagy üçin rahat signal bolup biler.

附图 7+ 使用 场景
附图 7+ 使用 场景 2
附图 7+ 使用 场景 3
附图 7+ 使用 场景 4
附图 7+ 使用 场景 5

Bütin gaplamalar

1 * enjam;1 * 2100mAh batareýa;1 * Gollanma;1 * USB 2.0 kabeli;1 * Sowgat gutusy

附图 8+ 包装 展示
附图 8+ 产品 展示
附图 8+ 六 视图

Hil Gurantee, berk durnuklylyk synagy

Bar bolan toruň 100000 sagat bilen durnuklylyk synagy, 200000 gezek akym basyşy synagy, 87% -den gowrak CPU iş synagy, 43800 sagat bilen güýç durnuklylygy synagy, 1000 sagat bilen ýokary temperatura we daşky gurşaw synagy, 100000 gezek fleş ygtybarlylygy synagy, 300 bilen strukturanyň ygtybarlylygy synagy gezek.

sf (1)
sf (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň