sdfsdfs

Önümler

Hotspot M603A paýlaşmak üçin gyzgyn satuw 4G LTE MiFi marşrutizatory

Gysga düşündiriş:

● 4G LTE Cat4 150 Mbit / s göçürip almak we 43.2 Mbit / s 3G göçürip almak tizligi.

4 Dünýäniň her bir ýurdunda 4G LTE bilen utgaşykly

● WiFi 802.11a / b / g / n.10-a çenli dürli WiFi enjamy (noutbuk, iPhone, smartfon, iPad, planşet, oýun konsollary we başgalar).

Traveling Syýahat etmek üçin amatly!8 sagada çenli iş wagty, 2100 mAh batareýa

Travel Ajaýyp syýahat ýoldaşy, islän wagtyňyz we nirede internete giriň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Has çalt 4G Lte Wifi paýlaşma marşrutizatory

M603A size we dostuňyza gerek ýerinde mimuntlarda internet almaga kömek edýär.

1-banner
附图 2+ 芯片 提 现

Has çalt ulgamdan lezzet alyň

Onuň kömegi bilen maşgalaňyz bilen wideo jaň edip, dostlaryňyz bilen oýun oýnap bilersiňiz ýa-da lykiada typýarkaňyz onlaýn aýdym diňläp bilersiňiz we islän wagtyňyz internetden lezzet alyp bilersiňiz.M603A ýokary tizligi 150 Mbit / sek tizlikde internete goldaw berip biler.

Göçme we ykjam

WiFi bilen bilelikde M603A bary-ýogy 72g bar, bu onuň barlygyny duýmak kyn.Jübiňize salanyňyzda duýmak kyn.

hutu (4)
hutu (5)

Toruňyzy ýokaryk galdyryň we sekuntda işlediň

Mikro SIM karta bilen ykjam tora derrew giriň, diňe SIM karta salmaly we güýç düwmesini basmaly.Has çalt 4G nokat ýarym minutyň içinde işlär.

* Mikro SIM karta aýratyn satylýar.

10 enjam üçin ýumşak birikme

Gowy tory nädip ulanmaly?Dostlaryňyz bilen paýlaşyň.

Ygtybarly Wi-Fi nokadyny dörediň we noutbuk, iPhone, smartfon, iPad, planşet, oýun konsollary we başgalar ýaly 10-a çenli enjam bilen birikmäni paýlaşyň.

附图 5+ 连接 10 人
附图 6+ 电池 容量

8 sagat 4G paýlaşmak-Göçürmek üçin ýasaldy

Güýçli 2100 mAh batareýa zarýad berilmegi bilen, M603A 8 sagat doly kuwwatlylygy we 50 sagat garaşmagy başarýar.Goşmaça çeýeligi üçin enjam, noutbuga birikdirilen mikro USB kabeli, göçme zarýad beriji ýa-da goşulan adapterini 4G paýlaşmak üçin tükeniksiz ulanyp bolýar.

* Hyzmatyň dowamlylygy dürli ulanyjy gurşawy sebäpli üýtgäp biler.

● Ajaýyp WiFi hemişe ýanyňyzda galar

Islendik ýerde ygtybarly birikme bilen baglanyşykda we öndürijilikli boluň.Ora-da işiňizde WiFi ýa-da ethernete ýükläň.

附图 7+ 使用 场景
附图 7+ 使用 场景 2
附图 7+ 使用 场景 3
附图 7+ 使用 场景 4
附图 7+ 使用 场景 5

● Gaplamak

1 * enjam;1 * 2100mAh batareýa;1 * Gollanma;1 * USB 2.0 kabeli;1 * Sowgat gutusy

hutu (1)
附图 8+ 产品 展示
hutu (3)

● Hil kepilnamasy, berk durnuklylyk synagy

Bar bolan toruň 100000 sagat bilen durnuklylyk synagy, 200000 gezek akym basyşy synagy, 87% -den gowrak CPU iş synagy, 43800 sagat bilen güýç durnuklylygy synagy, 1000 sagat bilen ýokary temperatura we daşky gurşaw synagy, 100000 gezek fleş ygtybarlylygy synagy, 300 bilen strukturanyň ygtybarlylygy synagy gezek.

kompaniýa1
kompaniýa2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň