sdfsdfs

Önümler

Täze geliş 4G USB WiFi Dongle Model MF783

Gysga düşündiriş:

10 Bir wagtyň özünde 10-a çenli enjamyň internet birikmesine rugsat beriň

Ult Ultra inçe ykjamly kiçi göwrüm modemi göçme edýär

Most Köp ýurtlaryň we sebitleriň ulgamyna laýyk gelýän 4G FDD / TDD-LTE goldaýar

Ug Dakmak we oýnamak, sazlamak aňsat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Elektrik bar, WiFi bar

Kompýuter, elektrik banky, adapter we beýleki elektrik üpjünçiligi bilen USB arkaly güýçlendirip bilersiňiz, islän wagtyňyz tora girip bilersiňiz.

1 banner
2. 主 芯片 展示

4G uzynlygy göçürip almak tizligi 150 Mbit / s çenli bolup biler

LTE CAT4 standarty bilen, internete giriş 150 Mbit / s çenli bolup biler, 100M süýüm tizliginden 50% ýokary.Wideo görüp, oýun oýnap we has çalt internete girip bilersiňiz.

Onlaýn wagtyňyzdan lezzet alyň, global operator ýygylyk zolaklaryny özleşdirmegi goldaň.Saýlaň, lezzet alyň.

Gabat gelýän global operatorlar SIM kartanyň ululygy

Adaty 3FF SIM karta ululygy ýaly, ähli ýurtlar Sim karta goldaw berip biler, haýsydyr bir operatoryň kartasyny ulanyp bilmeýän bolsa, alada etmegiň zerurlygy ýok.

4.SIM 卡卡 座 展示
7. 六 视图

Ultra inçe ykjam kiçijik göwrüm modemi göçme edýär

Ölçegi 97 * 30 * 13mm, agramy 40g-dan pes, bu alty bir ýuanyň teňňesiniň agramyna deňdir.Toüklemek aňsat.
Tegelek tegelek burç dizaýny, moda we nepis, saklamak üçin amatly.

Bir wagtyň özünde 10 enjam birikdirmesi

Bu ykjam enjam, simsiz enjamlaryň täsirli diapazony bilen üznüksiz işleýär.Şol bir wagtyň özünde girmek we traffigi aňsat paýlaşmak üçin 10-a çenli Wi Fi ulanyjysyny goldaň.Şeýle hem, USB birikmesi kompýuteriň toruny ýörite üpjün edip biler.

5. 连接 数 10 人
3+ 细节 接口 展示

7 durnuklylyk synagy, Winspire hiliniň kepili

Bar bolan toruň 100000 sagat bilen durnuklylyk synagy, 200000 gezek akym basyşy synagy, 87% -den gowrak CPU iş synagy, 43800 sagat bilen güýç durnuklylygy synagy, 1000 sagat bilen ýokary temperatura we daşky gurşaw synagy, 100000 gezek fleş ygtybarlylygy synagy, 300 bilen strukturanyň ygtybarlylygy synagy gezek.

Day Günüňizde paýlaşylýan 4G-e çenli güýç

Syýahat, iş saparlary, açyk iş, kwartira kärendesine baranyňyzda, ony iň gowy hyzmatdaşyňyz hökmünde saýlap bilersiňiz.

6. 使用 场景
6. 使用 场景 2
6. 使用 场景 3
6. 使用 场景 4
6. 使用 场景 5

● Gaplamak

1 * enjam;1 * Gollanma;1 * Sowgat gutusy

7. 包装 展示
7. 产品 加 配件
7. 六 视图

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler