Geljegi INGENITY BILEN dörediň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we akyl beriň

AUBYRY ..

KOMPANI HA BARADA

KOMPANI HA BARADA

Winspire Technology, çalt ösýän tehnologiýa kompaniýasy bolup, halkara bazarlary üçin 4G / 5G WiFi nokady enjamlaryny öndürýär.Uzak möhletli tejribe we simsiz aragatnaşyk enjamlary üçin 4G / 5G tor enjamlaryny gözlemek we ösdürmek arkaly 5G MIFI we CPE çylşyrymly ýerleri üçin önüm öndürdik.Winspire Technoogy, önümiň ösüş sikliniň her bir basgançagyna gözegçilik edýär, bu bize ygtybarlylygy, howpsuzlygy we ulanylyş aňsatlygyny üpjün etmek bilen bir hatarda bazaryň zerurlyklaryna we üýtgemelerine çalt we çeýe jogap bermäge mümkinçilik berýär.“Winspire Technology” -iň bir bölegi hökmünde önümlerimiziň hemmesi ýokary hilli standartlary üpjün etmäge mümkinçilik berýän Şençzhenen şäherindäki häzirki zaman zawodynda öndürilýär we ýygnalýar.

SORAGY OYZ OEM / ODM tarapyndan iberiň
Islegiňize görä, özüňiz düzüň we islän zadyňyzy üpjün ediň.

8+

8+

IOT biznesinde ýyl

53+

53+

Önümlerimizi ulanýan ýurtlar ISP

28

28

200+ iş ýagdaýyna mümkinçilik berýän önümler

10+

10+

Täze oýlap tapyş üçin patent

ÖOM WIFI ÇÖZGÜLLERI

CP500

CP500

CP500, TypeC interfeýsi, 4 WAN / LAN porty we 2 daşarky antenna bilen 5G CPE marşrutizatory.

Koprak oka
MF788

MF788

MF788 CAT4 USB WiFi Dongle bolup, Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika we Günorta Amerikadaky torlar bilen utgaşykly.

Koprak oka
MT700

MT700

MT700 sensor ekrany, tipC interfeýsi we 3500mAh akkumulýatorly 5G göçme mifi

Koprak oka
M603

M603

M603, global ýygylyk zolaklaryna laýyk gelýän CAT4 LTE göçme MIFI marşrutizatory.

Koprak oka
CP300

CP300

CP300, plastik jaý, köp port we 2 daşarky antenna bolan CAT6 öý CPE marşrutizatory.

Koprak oka
WIFI 6 bilen täze 5G CPE marşrutizatory

WIFI 6 bilen täze 5G CPE marşrutizatory

Toruň tizligini ýokarlandyrmak üçin iň soňky Wi-Fi 6 çipli SnapdragonX55 ulanyp, daşarky antenna signaly we ini wifi aralygyny güýçlendirýär.

Barlap görüň
Ekrana 5G MIFI marşrutizatoryna degiň

Ekrana 5G MIFI marşrutizatoryna degiň

Hytaý bazaryndaky duýgur ekrany bolan ilkinji 5G MIFI modeli, az sarp edilişi toruň durnuklylygyny we batareýany ulanmak üçin uzak sagat saklaýar.

Barlap görüň
T PRZE ÖNÜMLER KATALOGYNY alyň

T PRZE ÖNÜMLER KATALOGYNY alyň

AUBYRY ..

Müşderä baha bermek

WIFI 6 bilen täze 5G CPE marşrutizatory

WIFI 6 bilen täze 5G CPE marşrutizatory

Google INC-de baş direktor

Siz ýokary hilli müşderi hyzmaty bilen güýçli gözleg çeşmesi.Müşderi hyzmatynyň işgärleri örän yhlasly.Olar köplenç meniň bilen habarlaşýarlar we taslama meýilnamasynda talap edilýän täze hasabatlary berýärler.
Wiktoriýa porty

Wiktoriýa porty

Google INC-de baş direktor

Siz ýokary hilli müşderi hyzmaty bilen güýçli gözleg çeşmesi.Müşderi hyzmatynyň işgärleri örän yhlasly.Olar köplenç meniň bilen habarlaşýarlar we taslama meýilnamasynda talap edilýän täze hasabatlary berýärler.

Müşderi habarlary

Hytaýdan önüm öndürmek we eksport etmek bilen meşgullanýar

habarlar (3)
Kompaniýanyň habarlaryndan

“Spectranet” durmuş ýörelgesi bolan “Car-Fi” -ny satuwa çykarýar ...

“Spectranet Car-Fi” “Spectranet Car-Fi” ýokary hilli durmuş önümidir we elmydama hereketde bolan adamlaryň islegini kanagatlandyrýar....

Malaýziýa dongle
Kompaniýanyň habarlaryndan

Göçme WiFi pudagyny öwreniň ”t ...

Hytaýda belli göçme WiFi markasy barada aýdanymyzda, SINELINK-y ýatlamaly.SINELINK göçme WiFi meýdanyna ünsi jemleýär we diňe bir san alman ...

marşrutizator 5g öndürmek
Kompaniýanyň habarlaryndan

Ilkinji 5g duýgur ekran Mifi modeli

Syýahat, iş sapary, onlaýn synp, açyk göni ýaýlym, saýt ammary, umumy ýaşaýyş jaýlary, gözegçilik ulgamy, kompaniýalar, dükanlar -winspire tehnologiýasynyň enjamy ...

1210175444
Tassykla
BOON_LOGO_ Salkyn çal 5
Klaro nyşany
etio telekom nyşany
Faiba 4G nyşany Extreme LTE
GFL-logo
GLO-3
LAOTEL LOGO-1
LB-LINK
logo (1)
Logo Moov 4G LTE +
Logo Täze ACCENT
Logotip TT
LOGO
LOGO-1
logo-2
LOGO-DMNJ
logo-MXG
logo-NRLY
logo-TSNY
logo-vasco +
Movistar
MTC
T LZE LOGO
RIO_LOGO
skylink_logo
ýylgyryş nyşany ak
şonuň üçin gaşo nyşany
spektranet nyşany
wiettel
WMM -1
ZBYlogo (1)
zong