mmexport1662091621245

habarlar

 • 2022 Winspire ýyly gözden geçirilýär

  2022 Winspire ýyly gözden geçirilýär

  22YL DÖWRÜ 2022 Winspire üçin ösüş we täzelik ýyly boldy.WiFi tehnologiýasynda pudagyň lideri hökmünde Winspire önümleriniň soňky gazananlary bilen täzelenmegini üpjün etmek üçin möhüm ädimler ätdi.Kompaniýa ähli önüm liniýasyny täzeledi ...
  Koprak oka
 • WIFI6 4G Jübüt gyzgyn nokady

  WIFI6 4G Jübüt gyzgyn nokady

  Kompaniýamyz dünýädäki ilkinji CAT4 Wifi6 göçme wifi-iň işe başlandygyny buýsanýar!Özboluşly dizaýny we pes güýji sarp edip, ýolda ulanmak üçin ajaýyp edýär.Enjam kiçi we ýeňil, jübülerde, sumkalarda ýa-da portfellerde götermegi aňsatlaşdyrýar ...
  Koprak oka
 • 4G Esim Pocket wifi marşrutizatorynyň işi?

  4G Esim Pocket wifi marşrutizatorynyň işi?

  “Winspire”, “Sinelink” markasy arkaly Hytaýda simsiz we ESIM akym kartasyny baglaýyş ulgamyny üstünlikli işledi.Bu ýyl “Sinelink” -iň satuw mukdarynyň iki esse artmagyna we girdejisiniň 230 göterim ýokarlanmagyna garaşylýar.Bazar ulgamynyň bu görnüşi hakykatdanam viabl ...
  Koprak oka
 • M603P: WIFI 6 BILEN 4G MIFI ROUTER täzelendi

  M603P: WIFI 6 BILEN 4G MIFI ROUTER täzelendi

  M603P: 4G MIFI ROUTER WIFI 6 Wi-Fi 6 bilen täzelendi Wi-Fi 6 aslynda ýokary dykyzlykly simsiz giriş we açyk uly köpçülik ýerleri, ýokary dykyzlykly ýerler, ýapyk ýokary dykyzlykly simsiz ofis ýaly ýokary dykyzlykly simsiz hyzmatlar bilen işlemek üçin döredildi. elektron otaglary ...
  Koprak oka
 • T NEWZE 5G CPE MODEL CP600 bilen tanyşyň!

  T NEWZE 5G CPE MODEL CP600 bilen tanyşyň!

  Ilkinji 5G CPE marşrutizatorymyzdan köpden bäri garaşylýan işe girizildi.Bu adatdan daşary taslama gatnaşýanlaryň hemmesine sag bolsun aýdýarys.CP600-e salýan her sekuntymyz muny amala aşyrýar, başdan geçirýän her bir kynçylygymyz ony kämilleşdirýär.5G täze gözýetimleri açmakçy ...
  Koprak oka
 • “Spectranet” premium internet müşderilerini nyşana alýan durmuş durmuşy önümi bolan “Car-Fi” -ny satuwa çykarýar.

  “Spectranet” premium internet müşderilerini nyşana alýan durmuş durmuşy önümi bolan “Car-Fi” -ny satuwa çykarýar.

  “Spectranet Car-Fi” “Spectranet Car-Fi” ýokary hilli durmuş önümidir we elmydama hereketde bolan adamlaryň islegini kanagatlandyrýar.Önüm, ulaglaryň köp bolmagy sebäpli şäheriň içinde köp öndürijilikli wagt sarp edýändigi barada düşünje berýär.
  Koprak oka
 • Göçme WiFi senagatyny öwreniň “tehniki paranoýa” - SINELINK-yň ösüş taryhy

  Göçme WiFi senagatyny öwreniň “tehniki paranoýa” - SINELINK-yň ösüş taryhy

  Hytaýda belli göçme WiFi markasy barada aýdanymyzda, SINELINK-y ýatlamaly.SINELINK göçme WiFi meýdanyna ünsi jemleýär we diňe bir topar patent şahadatnamasyny alman, eýsem ylmy we tehnologiki taýdan tehniki şahadatnama aldy ...
  Koprak oka
 • Ilkinji 5g duýgur ekran Mifi modeli

  Ilkinji 5g duýgur ekran Mifi modeli

  Syýahat, iş sapary, onlaýn synp, açyk ýaýlym, saýt ammary, umumy ýaşaýyş jaýy, gözegçilik ulgamy, kompaniýalar, dükanlar -winspire tehnologiýasynyň enjamlary dünýäniň köp sanly çözgütlerinde ulanyldy.Indi MTK bilen hyzmatdaşlykda kompaniýa ösýär ...
  Koprak oka
 • Näme üçin 4G simsiz marşrutizator meşhur?

  Köp adamlar näme üçin 100 metr giň zolakly otag signalynyň henizem gowy däldigini, tizliginiň gaty haýaldygyny bilýärler?Sebäbi WiFi-den soň signalyň ýapylmagy, esasanam 2-den 3 diwara geçenden soň, birikme tizligi bolsa-da, WiFi signaly gaty az ...
  Koprak oka