sdfsdfs

Önümler

M603F modeli boýunça SIM karta ýeri bolan iň oňat Wifi marşrutizatory

Gysga düşündiriş:

G 14G LTE 150 Mbit / s çenli göçürip almak we 50 Mbit / s ýüklemek tizligi bilen goldanýar

10 Bir wagtyň özünde 10-a çenli enjamy goldaýar

Screen Ekranyň ekrany bilen bir seredişde ähli peýdaly maglumatlar

8 sagada çenli işlemek üçin 2100 mAh batareýa

32 32 Gb goşmaça ammar üçin mikro SD kart ýeri bilen enjamlaşdyryldy

Global Global ýygylygy özleşdirmegi goldaýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1-banner

Boş wagtyňyzy 4G ulgamy bilen geçiriň

M603F, dynç günüňizde ýa-da bagtyýarlyk wagtyňyzda tapawudy ýok, ýokary tizlikli internet gyzgyn nokady.Diňe edýän zadyňyz, SIM kartada sert etmek we enjamy açmak, lezzet alyp bilersiňiz.

150 Mb / sek toruňyzy sekuntda işledip başlaň

SIM karta salyň we açyň, 4G nokat mifi marşrutizatoryňyz ýarym minutdan işläp başlar.150 Mbit / s ýokary tizlikli CAT4 CPU, suwuň ýüzmegi bilen toruň akymyny üpjün edýär.Batareýa öçürilen bolsa, ony USB kabeli bilen öçürip bilersiňiz.

* Mikro SIM karta aýratyn satylýar.

hakda
Kiçi we nepis (1)

Kiçi we nepis

Syýahat ölçegli dizaýn bilen M603F jübiňize salmak üçin ýeterlik däl.Daga çykmakda, gezelenç etmekde, ulag sürmekde-de, işlän wagtyňyz agram artmaz.Çeýeligi ýagdaýy üçin noutbuga, kompýutere, göçme zarýad berijä ýa-da adapter bilen birikdirilen mikro USB kabeli arkaly lte 4g marşrutizatoryny güýçlendirip bolýar.

Aňsat we ygtybarly göçme wifi marşrutizatory

M603F 3FF SIM kartany goldaýar, ulanmazdan ozal, ulanmaga ýeterlik maglumatyň bardygyny üpjün ediň.Wifi signalyňyzy diňe iki ädim başlap biler

Kiçi we nepis (2)
M603F bir wagtyň özünde birikmek üçin 10-a çenli enjamy goldaýar, kiçi şahsy oturylyşykda ulanmak ýeterlikdir.Gaty köp birikdirilen enjamlar sebäpli signal dykylmagy meselesinden gorkmaň.

Torlary birnäçe enjama paýlaşyň

M603, bir wagtyň özünde planşet, noutbuk we jübi telefony ýaly 10-a çenli simsiz enjam bilen 4G / 3G birikmesini aňsatlyk bilen paýlaşyp biler.

8 sagat 4G paýlaşmak-Göçürmek üçin ýasaldy

M603F enjamy 2100mAh akkumulýatory goldaýar, doly kuwwatlylygy 8 sagat we 50 sagat garaşmagy başarýar.Şeýle hem, islege görä düzmek arkaly 3000mAh batareýany goldaýar.

* Hyzmatyň dowamlylygy dürli ulanyjy gurşawy sebäpli üýtgäp biler.

21000

Wi Çeýe WiFi wagty

Köp sahnany gurşap almak, gowy signal hemişe ýoldaşlyk edýär.Dostuňyz bilen oýun oýnamak, kärdeşiňiz bilen kofe wagty, iş wagty, müşderi bilen wideo duşuşygy we çaga üçin onlaýn synp, iň gowy hyzmatdaş.

7. 使用 场景
7. 使用 场景 2
7. 使用 场景 5
7. 使用 场景 4
7. 使用 场景 3

● Bütin gaplamalar

1 * enjam;1 * 2100mAh batareýa;1 * Gollanma;1 * USB 2.0 kabeli;1 * Sowgat gutusy

1 enjam;1 2100mAh batareýa;1 Gollanma;1 USB 2.0 kabeli;1 Sowgat gutusy (1)
1 enjam;1 2100mAh batareýa;1 Gollanma;1 USB 2.0 kabeli;1 Sowgat gutusy (2)
1 enjam;1 2100mAh batareýa;1 Gollanma;1 USB 2.0 kabeli;1 Sowgat gutusy (3)

● Hil kepilnamasy, berk durnuklylyk synagy

Bar bolan toruň 100000 sagatdan gowrak durnuklylyk synagy, 200000 esse akym basyşy synagy, 87% -den gowrak CPU iş synagy, 43800 sagatdan gowrak güýç durnuklylygy synagy, 1000 öýden ýokary temperatura we daşky gurşaw synagy, 100000 gezekden gowrak fleş ygtybarlylygy synagy, 300 gezekden gowrak gurluş ygtybarlylygy barlamak.

sf (1)
sf (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň