BIZ WINSPIRE TEXNOLOGI .ASY

Winspire Technology, çalt ösýän tehnologiýa kompaniýasy bolup, halkara bazarlary üçin 4G / 5G WiFi nokady enjamlaryny öndürýär.Uzak möhletli tejribe we simsiz aragatnaşyk enjamlary üçin 4G / 5G tor enjamlaryny gözlemek we ösdürmek arkaly 5G MIFI we CPE çylşyrymly ýerleri üçin önüm öndürdik.Winspire Technoogy, önümiň ösüş sikliniň her bir basgançagyna gözegçilik edýär, bu bize ygtybarlylygy, howpsuzlygy we ulanylyş aňsatlygyny üpjün etmek bilen bir hatarda bazaryň zerurlyklaryna we üýtgemelerine çalt we çeýe jogap bermäge mümkinçilik berýär.“Winspire Technology” -iň bir bölegi hökmünde önümlerimiziň hemmesi ýokary hilli standartlary üpjün etmäge mümkinçilik berýän Şençzhenen şäherindäki häzirki zaman zawodynda öndürilýär we ýygnalýar.

Tehniki dereje

Tehniki ukyp we dereje, müşderilere ýöriteleşdirilen enjam we programma üpjünçiligi berip bileris we müşderiniň isleglerini we bazaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önüm täzelenmelerini yzygiderli saklap bileris.

Uzak möhletli tejribe

Uzak möhletli önümçilik tejribesi we ajaýyp gözleg derejesi, operatorlaryň zerurlyklaryna has gowy düşünmek müşderilere synagdan we sertifikatdan çalt geçmäge kömek edip biler.

Bahasy

Häzirki zaman himiýa zawody ösümlik kuwwatyny we gowşuryş hilini üpjün edip biler (PCBA geçiş derejesi 99,9% -e ýetýär)

Toplum

Gözleg we satuwyň birleşmegi önümlerimizi çykdajyda has amatly edýär

13+

Ösüş tejribesini öwrenýän ýyllar

Tehniki täzeliklere we täzelenmelere üns bermek

12+

Oyllar OEM / ODM tejribesi

53+ ýurt ulanyjysyny öz içine alýan 18 ISP tenderini alyň

1000+

Kwadrat metr zawody

6 ösen SMT liniýasy, 1 DIP önümçilik liniýasy, 1 synp 100 tozan däl ussahana we 14 topar gaplama liniýasy;

100%

Hil barlagy

100% material gözden geçirmek, köp önüm öndürmek bilen 100% aýratynlyk synagy

ÜPJÜNÇILIKLERI

1. Uzak möhletli tejribe we simsiz aragatnaşyk enjamlary üçin 4g / 5g tor enjamlaryny gözlemek we ösdürmek arkaly 5g MiFi, CPE we beýleki çylşyrymly ugurlar üçin önüm öndürdik.(tehniki ukyp)

2. Winspire tehnologiýasy, ygtybarlylygy, howpsuzlygy we ulanmagyň aňsatlygyny üpjün etmek bilen bir hatarda bazaryň talaplaryna we üýtgemelerine çalt we çeýe jogap bermäge mümkinçilik berýän önümi ösdürmegiň her tapgyryna gözegçilik edýär.

3. Winspire-iň bir bölegi hökmünde ähli önümlerimiz Şençzhenen şäherindäki häzirki zaman himiýa zawodynda öndürilýär we ýygnalýar, bu bize ýokary hilli standartlary üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Lo LoT biznesinde 8+ ýyl

● 53+ ýurt önümlerimizi ulanyp ISP

200 28 200+ iş ýagdaýyna mümkinçilik berýän önümler

New 10+ Täze oýlap tapyş üçin patent

Tekiz egriler