mmexport1662091621245

habarlar

WIFI6 4G Jübüt gyzgyn nokady

serdf

Kompaniýamyz dünýädäki ilkinji CAT4 Wifi6 göçme wifi-iň işe başlandygyny buýsanýar!Özboluşly dizaýny we pes güýji sarp edip, ýolda ulanmak üçin ajaýyp edýär.

Enjam kiçi we ýeňil bolup, jübülerde, sumkalarda ýa-da portfellerde götermegi aňsatlaşdyrýar.Bir wagtyň özünde dörte çenli baglanyşygy goldaýar, şonuň üçin ulanyjylar maşgalalaryna we dostlaryna aňsatlyk bilen birigip bilýärler.Şeýle hem, wideo ýa-da wideo konferensiýa akymlary üçin ajaýyp 867 Mbit / s çenli durnukly baglanyşyk we çalt maglumat geçiriş nyrhlaryny üpjün edýär.

Enjamda ulanyjy maglumatlaryny we gizlinligini goraýan WPA2 we WPS ýaly içerki howpsuzlyk çäreleri bar.Iň oňat öndürijiligi üpjün etmek üçin ulanyjylar toruň ulanylyşyna gözegçilik etmek we sazlamalary sazlamak üçin ýanyndaky programmany ulanyp bilerler.

Bu enjamyň göçme wifi bazaryny özgertjekdigine we ulanyjylara görlüp-eşidilmedik derejede amatlylyk we tizlik getirjekdigine ynanýarys.Simsiz tehnologiýanyň iň täzelerini size ýetirmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!


Iş wagty: Fewral-14-2023