sdfsdfs

Önümler

MT700 batareýasy bilen täze geliş 5G Portbale WiFi marşrutizatory

Gysga düşündiriş:

● 7nm tianji 700 / pes energiýa sarp etmek, uzak wagtlap garaşmak / köp enjamly wifi paýlaşýan tianji 700, 5g täze dünýä açyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SINELINK-iň ilkinji 7NM 5G MIFI

5G MIFI-iň täze döwri.5G iň ýokary göçürme tizligi 2.77GBPS çenli, has ajaýyp zatlara bir bada ýetip bolýar.
2.77GBPS teoretiki iň ýokary derejedir we maglumatlar MTK barlaghanasyndan.
* Ulanyjynyň hakyky tejribesi ulanyş gurşawyna we operatoryň nyrh toplumyna baglydyr.

1 banner
SINELINK 5G MIFI MT700 (2)

SIM karta salyň, dakyň we oýnaň

SINELINK MT700, 5G SIM karta dakyň we çalt 5G simsiz ulgamdan lezzet alyň.

Köp enjamly WIFI paýlaşma, ykjam 5G ulgamy

TIANJI 700 prosessor, 5G signalyny ýokary tizlikli WI-FI öwürmek üçin ulanylýar, hatda 5G jübi telefony ýa-da terminaly bolmasa-da, 5G ýokary tizlikli birikmek tejribesini ulanýar.

SINELINK 5G MIFI MT700 (4)
SINELINK 5G MIFI MT700 (5)

NSA we SA goşa tertipli topar toruny goldaň

7NM köp re modeimli topar prosessor bilen enjamlaşdyrylan we 5G torunyň çalt ösmegine aňsatlyk bilen çemeleşmek üçin NSA we SA konfigurasiýa tor arhitekturasyny goldaýar.
2.77GBPS 1.25GBPS NSA & SA
Göçürip almagyň tizligi Uploadükleme tizligi Iki tertipli topar ulgamy
Nazary pik tizligi Nazary pik tizligi

uzak wagtlap garaşmak, 24 sagat onlaýn

3500mAh aýrylyp bilinýän litiý batareýasy bilen enjamlaşdyrylan SINELINK MT700 12 sagatlap işläp biler, garaşma wagty 120 sagat we çuňňur uky garaşma wagty 350 sagatdan gowrak.

SINELINK 5G MIFI MT700 (7)
SINELINK 5G MIFI MT700 (8)

HD göni ýaýlymy goldaň

Journalistsurnalistler, suratçylar, açyk labyrlar we uçarman uçar surat höwesjeňleri üçin ýokary hilli göni ýaýlym tejribesini hödürläň we HD göni ýaýlym islegini goldaň.

● Ajaýyp WiFi hemişe ýanyňyzda galar

SINELINK MT700 diňe bir dürli ykjam ofis ssenariýalary üçin amatly bolman, eýsem aýratyn we açyk iş synlarynda wagtlaýyn tor birikmesiniň zerurlyklaryny hem kanagatlandyrýar.

SINELINK 5G MIFI MT700 (9)
SINELINK 5G MIFI MT700 (10)
SINELINK 5G MIFI MT700 (11)
SINELINK 5G MIFI MT700 (12)
SINELINK 5G MIFI MT700 (13)

● Bütin gaplamalar

Esasy aýratynlyklar
CPU: MT6833
Ulgam: ANDROID 11
WI-FI çipi: MT6631
Saklanylýan ýeri: 2G + 32G
Ölçegi:
Agramy:
Ekrany görkez: LCD / TP islege bagly
Kuwwat galyndylary:<2.5w
Antenna: Antennada gurlan MIMO 4 * 4 (2 daşarky antenna interfeýsi)
ESD: 8Kv, howa 10KV bilen habarlaşyň

SINELINK 5G MIFI MT700 (14)
SINELINK 5G MIFI MT700 (15)

● Hil kepilnamasy, berk durnuklylyk synagy

Bar bolan 100000 sagat bilen bar bolan tor durnuklylygy synagy, 200000 gezek akym basyşy synagy, 87% -den gowrak CPU iş synagy, 43800 sagatdan gowrak güýç durnuklylygy synagy, 1000 öýden ýokary temperatura we daşky gurşaw synagy, 100000 gezekden gowrak fleş ygtybarlylygy synagy, 300 esse berkitme ygtybarlylygy synag.Biziň edýän zadymyz, iň gowy aýratynlyklary bolan enjamyňyzy üpjün etmek.

附图 9 + 1 工厂 展示
附图 9+ 工厂 展示

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler