sdfsdfs

Önümler

4G LTE Potrbale Power Bank Wi-Fi Router M603P

Gysga düşündiriş:

● LTE CAT4 150 Mbit / s çenli göçürip almak we 50 Mbit / sek çenli ýüklemek tizligini goldaýar

10 Bir wagtyň özünde 10-a çenli enjamy goldaýar

Screen Ekranyň ekrany bilen bir seredişde ähli peýdaly maglumatlar

18 sagada çenli işlemek üçin 8000 mAh batareýa

● quygylyk zolaklary we SW özleşdirme goldawy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wi-Fi, göze görünmeýän iň gowy dostuň

Onuň kömegi bilen maşyn alanyňyzda, KTV-de dostlaryňyz bilen gara sürseňiz ýa-da lykiada typýan wagtyňyz onlaýn aýdym diňläp, islän wagtyňyz internetden lezzet alyp bilersiňiz.

1 banner
2. 芯片 网 速

Has çalt birikdiriň

Softumşak düşekde aýdym diňleýärsiňizmi ýa-da süýşýän awtobusda wideo görýärsiňizmi, ýoldaş M603P size 150 Mbit / s tizlikde internete girip biler.WiFi 3 bilen bilelikde M603P global ýygylygy goldaýar, islendik ýurtda tory birikdirip bilersiňiz.

Göçme dizaýn, götermek aňsat

M603p ululykdaky dizaýn syýahat üçin amatlydyr.Bu adaty MiFi-den has uludyr we jübiňizi goýman, çagalaryň eli bilen aňsatlyk bilen örtülip bilner.

3. 细节 接口 展示
4. 卡座 展示

Islendik wagt serf ulgamy, şeýle aňsat

M603P bar bolsa, diňe SIM karta salmak we güýç düwmesini basmak.Siziň ýokary tizlikli 4G nokadyňyz ýarym minudyň içinde işe başlar.M603P noutbuga, göçme zarýad beriji ýa-da adapter bilen birikdirilen mikro USB kabeli arkaly 4G paýlaşmak üçin tükeniksiz sagatlap güýçlendirilip bilner.
* Mikro SIM karta aýratyn satylýar.

Bir wagtyň özünde 10-a çenli enjam üçin internete giriş

Gowy tor çyrasyny özüňiz nädip ulanmaly?Dostlaryňyz bilen paýlaşyň!
M603P, bir wagtyň özünde dostlaryňyz bilen oturylyşyk üçin 10-a çenli enjamy goldaýar.Gaty köp birikdirilen enjamlar sebäpli signal dykylmagy meselesinden gorkmaň.

5. 多人 连接
6. 电池 容量

Bütin gün işlemegi dowam etdiriň

M603P güýçli 8000mAh batareýa bilen enjamlaşdyrylandyr.Özbaşdak, doly güýjünde 18 sagada çenli zähmet çekip we 900 sagatdan gowrak durup biler.
* Hyzmatyň dowamlylygy dürli ulanyjy gurşawy sebäpli üýtgäp biler.

● Ajaýyp WiFi hemişe ýanyňyzda galar

Smoothumşak egriler we ajaýyp dizaýn M603-i şahsy syýahat, iş saparlary, açyk howada işlemek üçin ajaýyp edýär we hemme ýerde sizi alyp barýar.

7. 使用 场景 1
7. 使用 场景 2
7. 使用 场景 3
7. 使用 场景 4
7. 使用 场景 5

● Bütin gaplamalar

1 * enjam;1 * 8000mAh batareýa (enjama salyň);1 * Gollanma;1 * TypeC kabeli;1 * Sowgat gutusy

8. 包装 展示
8. 产品 极 配件
8. 六 视图

● Hil kepilnamasy, berk durnuklylyk synagy

Bar bolan 100000 sagat bilen bar bolan tor durnuklylygy synagy, 200000 gezek akym basyşy synagy, 87% -den gowrak CPU iş synagy, 43800 sagatdan gowrak güýç durnuklylygy synagy, 1000 öýden ýokary temperatura we daşky gurşaw synagy, 100000 gezekden gowrak fleş ygtybarlylygy synagy, 300 esse berkitme ygtybarlylygy synag.Biziň edýän zadymyz, iň gowy aýratynlyklary bolan enjamyňyzy üpjün etmek.

附图 9 + 1 工厂 展示
附图 9+ 工厂 展示

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň