sdfsdfs

Önümler

Global Freuqency B60 M603F bilen 4G Mobile MiFi Router

Gysga düşündiriş:

G 4G LTE 150 Mbit / s çenli göçürip almak we 50 Mbit / s ýüklemek tizligi bilen goldanýar

10 Bir wagtyň özünde 10-a çenli enjamy goldaýar

Screen Ekranyň ekrany bilen bir seredişde ähli peýdaly maglumatlar

8 sagada çenli işlemek üçin 2100 mAh batareýa

32 32 Gb goşmaça ammar üçin mikro SD kart ýeri bilen enjamlaşdyryldy

Global Global ýygylygy özleşdirmegi goldaýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Islän ýeriňizde islän wagtyňyz lezzet alyň

M603F ýumşak düşekde aýdym diňleýärmi ýa-da süýşýän awtobusda wideo görýärmi, M603F ýokary tizlikde internete girmäge mümkinçilik berýär.SIM karta dakyň we daş-töweregiňizdäki howa ýaly wifi edip, islän wagtyňyz we islendik ýerde internete girip bilersiňiz.

1
3. 接口 细节

Göçme we ykjam

Syýahat ölçegli we ykjam dizaýn bilen, M603F jübiňize salmak we nirä barsaňyz hem internete girip boljakdygyňyzy anyklamak üçin ýeterlik däl.

Toruňyzy ýokaryk galdyryň we sekuntda işlediň

M603 ulanyjy üçin amatly dizaýny özünde jemleýär, size SIM karta salmak we güýç düwmesini basmak gerek.Siziň ýokary tizlikli 4G nokadyňyz ýarym minudyň içinde işe başlar.

● Mikro SIM karta aýratyn satylýar.

2. 芯片 网 速
5. 连接 数 10 人

Birnäçe enjamyň bir wagtda geçirilmegi

Gowy tor çyrasyny özüňiz nädip ulanmaly?Dostlaryňyz bilen paýlaşyň!

M603, şol bir wagtyň özünde dostlaryňyz bilen toparlanmak üçin 10-a çenli enjamy goldaýar.Gaty köp birikdirilen enjamlar sebäpli signal dykylmagy meselesinden gorkmaň.

8 sagat 4G paýlaşmak-Göçürmek üçin ýasaldy

Kuwwatly 2100 mAh batareýasy bilen M603F 8 sagat doly kuwwatlylygy we 50 sagat garaşmagy başarýar.Goşmaça çeýeligi üçin enjam, noutbuga birikdirilen mikro USB kabeli, göçme zarýad beriji ýa-da goşulan adapterini 4G paýlaşmak üçin tükeniksiz ulanyp bolýar.

User Dürli ulanyjy gurşawy sebäpli hyzmatyň dowamlylygy üýtgäp biler.

yisngd

● Ajaýyp WiFi hemişe ýanyňyzda galar

Smoothumşak egriler we ajaýyp dizaýn M603-i şahsy syýahat, iş saparlary, açyk howada işlemek üçin ajaýyp edýär we hemme ýerde sizi alyp barýar.

7. 使用 场景
7. 使用 场景 2
7. 使用 场景 3
7. 使用 场景 4
7. 使用 场景 5

● Bütin gaplamalar

1 * enjam;1 * 2100mAh batareýa;1 * Gollanma;1 * USB 2.0 kabeli;1 * Sowgat gutusy

8. 包装 展示
8. 产品 展示
8. 六 视图

● Hil kepilnamasy, berk durnuklylyk synagy

Bar bolan toruň 100000 sagatdan gowrak durnuklylyk synagy, 200000 esse akym basyşy synagy, 87% -den gowrak CPU iş synagy, 43800 sagatdan gowrak güýç durnuklylygy synagy, 1000 öýden ýokary temperatura we daşky gurşaw synagy, 100000 gezekden gowrak fleş ygtybarlylygy synagy, 300 gezekden gowrak gurluş ygtybarlylygy barlamak.

附图 9 + 1 工厂 展示
附图 9+ 工厂 展示

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň