sdfsdfs

Önümler

4G LTE Portable Mobile Hotspot Router açylmadyk MiFi M603

Gysga düşündiriş:

● 4G LTE Cat4 150 Mbit / s göçürip almak we 43.2 Mbit / s 3G göçürip almak tizligi.

4 Dünýäniň her bir ýurdunda 4G LTE ýygylyk zolaklary bilen utgaşykly

U 10 dürli WiFi enjamyna (noutbuklar, iPhone, smartfon, iPad, planşet, oýun konsollary we başgalar) Uup-y goldaýar.

21 2100 mAh akkumulýator bilen 8 sagada çenli iş wagty

Travel Ajaýyp syýahat ýoldaşy, islän wagtyňyz we nirede internete giriň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň çalt CAT4 4G ykjam Wi-Fi, siziň üçin iň gowy lezzet

150 Mbit / s göçürip almak tizligini goldaýan 4G LTE tor LTE CAT4 goldaýan M603.Wi-Fi-yňyzy dostuňyz bilen paýlaşyp bilersiňiz.
1-banner
附图 2+ 芯片 提 现

150 Mbit / s çenli has çalt tor birikmesi

Iň çalt 4G tizligi 150 Mbit / s çenli, HD filmlerini päsgelçiliksiz, birnäçe minutda faýllary göçürip alyp we onlaýn klassifikasiýa edip bilersiňiz.Hakykatdanam has çalt, iň ýumşak, netijeli maglumat geçirmek.

Göçme we ykjam

M603 dizaýny azajyk we inçe, ony jübiňizde ýa-da sumkaňyzda islendik ýerde saklap bilersiňiz, ýeňil model şahsy syýahat, iş saparlary, açyk işjeňlikler we durmuşyň başga ýerlerinde ajaýyp bolýar.

附图 3+ 细节 接口 展示
附图 4+ 卡座 展示

Toruňyzy sekuntda işlediň

M603 tora aňsatlyk bilen giriş ädimleri, diňe SIM karta salmaly we güýç düwmesini basmaly.Jübi telefonyny bilýän, 4g LTE MiFi marşrutizatoryny ulanmagy bilýän.Bu iki ädimden soň, 4G nokadyny birnäçe sekundyň içinde birikdirip bilersiňiz.

* Mikro SIM karta aýratyn satylýar.

Speokary tizlikli WiFi-ni 10 enjama paýlaşyň

Ygtybarly Wi-Fi nokadyňyzy dörediň we noutbuk, iPhone, smartfon, iPad, planşet, oýun konsollary we başgalar ýaly 10-a çenli enjam bilen birikmäni paýlaşyň.Bu amatly ýoldaş bilen, Wi-Fi-yňyzy gerek adam bilen paýlaşyp bilersiňiz.

附图 5+ 连接 10 人
附图 6+ 电池 容量

8 sagat töweregi işlemegi dowam etdirmek üçin güýç

Güýçli 2100 mAh batareýa zarýad berilmegi bilen, M603A 8 sagat doly kuwwatlylygy we 50 sagat garaşmagy başarýar.Goşmaça çeýeligi üçin enjam, noutbuga birikdirilen mikro USB kabeli, göçme zarýad beriji ýa-da goşulan adapterini 4G paýlaşmak üçin tükeniksiz ulanyp bolýar.
* Hyzmatyň dowamlylygy dürli ulanyjy gurşawy sebäpli üýtgäp biler.

Tor WiFi bir wagtda 10-a çenli enjam paýlaşýar

M603 bir wagtyň özünde ykjam, planşet we noutbuk ýaly 10-a çenli simsiz enjam bilen 4G / 3G birikmesini aňsatlyk bilen paýlaşyp biler.Şeýle hem, integrirlenen USB kabeli arkaly iş stoly kompýuterler üçin tor ygtyýaryny üpjün edip biler.

附图 7+ 使用 场景
附图 7+ 使用 场景 2
附图 7+ 使用 场景 3
附图 7+ 使用 场景 4
附图 7+ 使用 场景 5

● Bütin gaplamalar

1 * enjam;1 * 2100mAh batareýa;1 * Gollanma;1 * USB 2.0 kabeli;1 * Sowgat gutusy

附图 8+ 包装 展示
附图 8+ 产品 展示
附图 8+ 六 视图

● Hil kepilnamasy, berk durnuklylyk synagy

Bar bolan toruň 100000 sagat bilen durnuklylyk synagy, 200000 gezek akym basyşy synagy, 87% -den gowrak CPU iş synagy, 43800 sagat bilen güýç durnuklylygy synagy, 1000 sagat bilen ýokary temperatura we daşky gurşaw synagy, 100000 gezek fleş ygtybarlylygy synagy, 300 bilen strukturanyň ygtybarlylygy synagy gezek.

附图 9 + 1 工厂 展示
附图 9+ 工厂 展示

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň